Az Ön személyes adatainak védelme a Supremex Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A Supremex Kft., a supremex.hu weboldal üzemeltetőjének részletes adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:

Supremex Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:

2096 Üröm, Kormorán utca 15.

3. Elérhetőség:

rendeles@supremex.hu

4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által feldolgozás alatt.

5. Az adatkezelés megnevezése:

Webshop-értékesítéshez és vevői marketing kapcsolódó adatkezelés.

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

A. az ügyfél által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:
Név, e-mail cím, telefonszám, postacím, számlázási cím

B. A honlap használata során rögzítésre kerül az ügyfél számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az ügyfél számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

8. Az adatkezelés célja:

A. Az ügyfél által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az ügyfél azonosítása a megrendelt termékek kiszállításához, valamint az ügyfelek tájékoztatása kedvező vásárlási lehetőségekről, akciókról.

B. Jelen portálra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a portál fejlesztése. Jelen portál, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az ügyfelek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál ügyfélja meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen portál üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

C. Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az ügyfél előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

Az ügyfél által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel az ügyfél nem él. (Az ügyfél önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben az ügyfél jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer az ügyfél következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

10. Adatok törlése:

Az ügyfél saját adataira vonatkozó törlési igényét e-mailben a rendeles@supremex.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

11. Adatfeldolgozók

1. Adana Online Kft.
Adatfeldolgozó neve: Adana Online Kft.
Adatfeldolgozó címe: 1222 Budapest, Komáromi út 53/2.
Adatfeldolgozás megnevezése: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

12. Adattovábbítás

A Szolgáltató a kezelt adatokat csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából feltétlenül partnerek és alvállalkozók – például futárszolgálat, fizetési szolgáltatók – számára adja át.

1. SimplePay fizetés
Cég neve: OTP Mobil Kft.
Cég címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Adattovábbítás célja: Bankkártyás fizetés lehetővé tétele
Továbbított adatok köre: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.
Egyéb megjegyzés: Adattovábbítás csak a kártyás fizetési mód választása esetén történik

2. GLS Futárszolgálat
Cég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cég címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adattovábbítás célja: Házhozszállítás lehetővé tét
Továbbított adatok köre: Név, E-mail cím, Lakcím, Telefonszám
Egyéb megjegyzés: Adattovábbítás házhozszállítás választása esetén történik

3. Magyar Posta Futárszolgálat
Cég neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cég címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adattovábbítás célja: Házhozszállítás lehetővé tét
Továbbított adatok köre: Név, E-mail cím, Lakcím, Telefonszám
Egyéb megjegyzés: Adattovábbítás házhozszállítás választása esetén történik

13. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Adana Online Kft. tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során az ügyfél által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja.

A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató valamint az adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

15. Az ügyfelek jogai adataik kezelésével kapcsolatban:

Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a rendeles@supremex.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

16. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársait a rendeles@supremex.hu e-mail címen.

17. Ügyfél hozzájárulása

Az ügyfél a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulást a megrendelés feladásával, jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után adja meg.

Ügyfél adatkezelési hozzájárulása:
„A supremex.hu oldalon történt regisztrációm kapcsán megadott adataimat a Szolgáltató (Supremex Kft.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

18. Sütik használatára vonatkozó szabályzat

A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.
A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.
A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.
A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices